ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ
Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο το τύλιγμα του ρολλού να καλύπτεται. Οι λόγοι είναι τόσο πρακτικοί όσο και αισθητικοί. Ο σημαντικότερος λόγος χρήσης των κουτιών καλύψεως των ρολών είναι η ασφάλεια. Στις περιπτώσεις εργασιών σε σημείο κοντινό στο τύλιγμα του ρολλού το οποίο δεν καλύπτεται, ο κίνδυνος τραυματισμού είναι αρκετά μεγάλος αν δεν αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο ή δεν ασφαλιστεί η κίνησή του.

Επιπλέον όταν το ρολλό έχει τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου ή όταν έχει τοποθετηθεί κάτω από το δοκάρι, ο μηχανισμός κίνησης του ρολλού έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και πρέπει να προστατευθεί από τα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση το κουτί καλύψεως προσφέρει τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ :

 

ThyresRolos

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ :